AKREDYTACJE

FESTIWALU JAZZ NA DACHU - regulamin

1. Akredytacje będą wydawane tylko dziennikarzom w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 5) ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku Prawo prasowe, aktywnie wykonującym zawód.
 

2. Aby złożyć wniosek akredytacyjny, należy wysłać e-mail na adres fundacja@jakobhaberfeld.pl z dopiskiem w tytule akredytacja i wskazać, wydarzenia festiwalowe, w których chce się uczestniczyć. Termin składania wniosków akredytacyjnych upływa w piątek, 23 lipca 2021 r. W zgłoszeniu winno znajdować się imię i nazwisko, pełniona funkcja i nazwa redakcji. Warunkiem jest wykazanie stałej współpracy z delegującą redakcją lub udokumentowany dorobek artystyczny oraz udostępnienie organizatorom zgromadzonych materiałów do ich wykorzystania w relacjach z wydarzeń w mediach.

3. Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem akredytacji. Organizator festiwalu zastrzega sobie prawo do odmowy przyznania akredytacji bez podania przyczyn.

4. Akredytacje są pojedyncze i bezpłatne. Akredytowani dziennikarze/fotoreporterzy/kamerzyści otrzymają od organizatora plakietkę akredytacyjną uprawniającą do fotografowania/filmowania wybranych wydarzeń festiwalowych.

5. O przyznaniu akredytacji wnioskujący zostaną poinformowani e-mailem wysłanym na adres podany w formularzu zgłoszeniowym

6. Materiały filmowe lub zdjęciowe z wydarzeń w ramach Festiwalu Jazz na dachu mogą być wykorzystywane wyłącznie w kontekście relacji wideo/foto z tych wydarzeń. Z zastrzeżeniem, że materiały video mogą obejmować do 10 minut z każdego wydarzenia, a w szczególności nie mogą być wykorzystywane do celów komercyjnych.

7. Liczba akredytacji jest ograniczona.

8. Dane osobowe składających wnioski akredytacyjne będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami Polityki Prywatności.

9. Złożenie Wniosku akredytacyjnego oznacza akceptację powyższego regulaminu.